torsdag 8 april 2010

Avbruten brunst

Ibland avbryts brunster efter en betäckning av olika anledningar.
För att hingstens språngrulla och statistik ska bli så korrekt som möjlig finns nu möjligheten att redigera den tillagda betäckningen i upp till 5 dagar efter den skapats.
Betäckningsstationen ( Eller hingsthållaren i de fall en station inte är inblandad ) kan då välja att redigera den senaste betäckningen.
Här kryssar man sedan i att brunsten har avbrutits och av vilken anledning.
Statistiken tar inte hänsyn till betäckningar där brunsten har avbrutits.
Därav finns det inte längre någon anledning att oroa sig för att det kommer att påverka hingstens dräktighetstatistik.
Som nämnt ovan är detta endast möjligt att göra 5 dagar efter det att betäckningen har lagts till i betäckningsjournalen.
Detta för att funktionen inte ska kunna utnyttjas till någons fördel.
Betäckningsjournalen är öppen att följa för
alla tre parter ( betäckningsstationen, hingsthållaren och språngägaren ). Även detta för att inga felaktiga uppgifter ska kunna registreras in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar