torsdag 7 oktober 2010

Röd markering för sto

I alla tabeller som listar anmälningar märks nu ston ut som konstaterats icke dräktiga och som sedan betäckts igen och nu väntar på ny dr.undersökning. Dessa märks med en röd liten boll.
Detta är för att stoets senaste dr.undersökning inte ska falla i glömska för stationen eller hingsthållaren att rapportera in.

tisdag 15 juni 2010

DR++

Nu finns DR++ att välja som val när man ska lägga till en dr.undersökning på en anmälan.
DR++ står för tvillingar.


Om stoet resorberat

Om stoet tidigare registrerats som DR+ eller DR++ så kan stationen vid nästa undersökning om DR- välja att kryssa i att stoet resorberat.

fredag 4 juni 2010

Tillägg av multipla aktiviteter samtidigt

För att spara mer tid för stationern har vi nu utvecklat funktionen att kunna lägga till flera betäckningar/dräktighetsresultat till en anmälan på en och samma gång.
Välj som vanligt 'Lägg till betäckning' som val på redigeringssidan.
Därefter fyll i uppgifter om en betäckning. Önskar du sedan lägga till ytterligare en betäckning fast för ett annat datum så klicka på den blå länken 'Lägg till ytterligare en betäckning'.
Fyll sedan i uppgifter för denna betäckningen också.
Tryck 'Uppdatera anmälan'.
Nu är de nyskapade betäckningarna tillagda på stoets anmälan.Likadant fungerar det för tillägg av dräktighetsresultat.

måndag 24 maj 2010

Betäckningsstationer - Duplicera en anmälan

Nu kan stationer duplicera en anmälan på ett sto när språngägaren önskar byte av hingst.
Både sto, språngägare, station och kompletteringsuppgifter tas då direkt från föregående anmälan.
Det enda valet som behövs fastställas är därmed den nya hingsten.
Tänk på att ha språngägarens godkännande då ni skapar en anmälan åt dom, då en anmälan trots allt är ett juridiskt bindande avtal.
Självklart skall denna möjlighet endast användas i de situationer en språngägare kommer till stationen utan att ha skapat en ny anmälan på sitt sto inför hingstbytet.
Valmöjligheten att skapa en ny anmälan på stoet finns längst er på samma sida som man kan välja att lägga till betäckningar, dräktighetsresultat etc.
Att skapa en ny anmälan för ett sto är endast möjligt ifall stoet konstaterats icke dräktig på sin senaste anmälan.

fredag 21 maj 2010

PDF utskrift av anmälningar

Både hingsthållare och betäckningsstationer har möjlighet att under sin anmälningssida ladda ner sina anmälningar som pdf.

Hingstlänkar till Hingsthållare

Vi har lagt till en genväg för hingsthållare att se anmälningar för en specifik hingst.
Tidigare har man varit tvungen att gå via Hingsthållarskap/Val av hingst/Se anmälningar
Nu kan man direkt under Anmälningar/Hingstar hitta direktlänkar till var och en av sina hingstar.

onsdag 19 maj 2010

Stationsuppgifter

Många hingsthållare har hört av sig och önskat att hela stationens adress skall visas i bokningen och inte enbart postadress.
Detta har vi ändrat nu för att bespara tiden att behöva söka upp stationen under 'Stationer' för att hitta adressen.

Utökade mailutskick

Nu har vi utökat mailutskicken så att hingsthållaren uppdateras med ett mail när en anmälan inkommer på hans/hennes hingst.
Betäckningsstationerna uppdateras numera också om en språngägare byter hingst innan betäckning.

tisdag 20 april 2010

Ta bort hingst från anmälan

Tidigare har det varit möjligt för en språngägare att byta hingst fram tills dess att stoet betäcks.
I de fall man råkat välja fel hingst men vill avvakta med att sätta en ny hingst så finns nu även möjlighet att ta bort en hingst från sin anmälan.

måndag 12 april 2010

Betäckningsstationer - Sök fram anmälan

Under ditt anmälningsregister på din betäckningsstationssida kan du söka fram en anmälan.
Sökningen sker dels i ditt eget register men även bland alla anmälningar som skapats utan en station satt.
Så bli inte nervös att du kommit åt anmälningar du inte har behörighet till.
Dessa anmälningar visas för dig för att du ska kunna acceptera en anmälan i de fall en språngägare kommer till din station och har glömt att välja en station till sin anmälan.

Se länken nedan:


torsdag 8 april 2010

Avbruten brunst

Ibland avbryts brunster efter en betäckning av olika anledningar.
För att hingstens språngrulla och statistik ska bli så korrekt som möjlig finns nu möjligheten att redigera den tillagda betäckningen i upp till 5 dagar efter den skapats.
Betäckningsstationen ( Eller hingsthållaren i de fall en station inte är inblandad ) kan då välja att redigera den senaste betäckningen.
Här kryssar man sedan i att brunsten har avbrutits och av vilken anledning.
Statistiken tar inte hänsyn till betäckningar där brunsten har avbrutits.
Därav finns det inte längre någon anledning att oroa sig för att det kommer att påverka hingstens dräktighetstatistik.
Som nämnt ovan är detta endast möjligt att göra 5 dagar efter det att betäckningen har lagts till i betäckningsjournalen.
Detta för att funktionen inte ska kunna utnyttjas till någons fördel.
Betäckningsjournalen är öppen att följa för
alla tre parter ( betäckningsstationen, hingsthållaren och språngägaren ). Även detta för att inga felaktiga uppgifter ska kunna registreras in.

tisdag 30 mars 2010

Snabbval för hingstsidan

Nu kan man sortera hingstarna efter snabbvalen:
* Alla hingstar
* Stimulanshingstar
* Importhingstar

måndag 29 mars 2010

Nyhet för stationer!

Om man är verksam som betäckningsstation men endast önskar betäcka sina egna ston och inte var publik i övrigt är detta nu möjligt.
Kontakta då kansliet på ASVH så ordnar vi så att ni inte blir 'valbara' bland övriga stationer när språngägare anmäler sitt sto till betäckning.

torsdag 25 mars 2010

Noteringar på en anmälan

Efter önskemål från olika användare har vi nu skapat funktionaliteten att kunna lägga till noteringar på en anmälan.
Både språngägaren, hingsthållaren och betäckningsstationen kan göra detta.
En anmälans noteringar kan endast ses av den som skapade dom.
Så om alla 3 parter lägger till noteringar till en och samma anmälan kan man alltså endast se sina egna noteringar!
Dessa noteringar följer även med vid utskrift.

En notering kan vara allt från kom-ihåg, skickinformation, avvikelser eller annat.
Ja precis vad som helst som kan vara bra att föra till anteckningarna...

Skapar en notering gör man allra längst ner i anmälningsvyn.


fredag 19 mars 2010

Stimulans

Har ni undrat över vad den blåa rosetten betyder på hingstsidan?
Svaret är att alla de hingstar med en sådan utmärkelse ingår i Stimulanspaketet för aktuell säsong.

De hingstar som ingår i Stimulanspaketet 2010 måste uppfylla kraven:

Blupindex 130 eller högre som hopphäst
Blupindex 125 eller högre som dressyrhäst
Värdebokstav E ( Elithingst )

Även de nygodkända hingstarna från 2009 och 2010 ingår bland årets stimulanshingstar.

tisdag 2 mars 2010

Nyheter för betäckningsstationer!

Ibland kommer det dyka upp språngägare med sitt sto till station som inte har skapat sin anmälan innan eller som kanske inte ens har ett konto i systemet.

Detta kommer inte vara ett problem då vi har lagt till en funktion för stationer att kunna skapa en anmälan åt en språngägare.

Förloppet sker enligt följande (länkar för bildvisning):

1. Genom stationens sida finns en knapp som heter 'Skapa anmälningsunderlag'. Klicka på denna knapp.

2. Det första steget är att du söker fram och väljer sto, alternativt fyller i stouppgifter manuellt om stoet inte hittades.

3. Det andra steget är att söka fram och välja en hingst ( Kan även kompletteras till anmälningen i efterhand ).

4. Det tredje steget är att fylla i kompletterinsuppgifter såsom om stoet har föl vid sidan etc ..

5. På det fjärde steget fyller man i uppgifter om språngägaren såsom förnamn, efternamn, e-postadress och mobilnr.

6. På nästa steg ser man en sammanfattning/förhandsgranskning av anmälan. Här kollar man igenom så att allt
ser ut att stämma innan man slutligen bekräftar anmälan.

7. Om stoet inte har en erlagt stoavgift för säsongen kommer systemet påpeka detta. Detta är inget du som station skall
betala utan snarare endast informera språngägaren om systemets 'varning' och att denna avgift snarast skall betalas in genom systemet.

8. Nu är skapandet klart och anmälan har hamnat i ditt stationsregister på din sida. Det är nu fritt fram att lägga till
betäckningar etc på anmälan.

Om språngägaren inte hade ett konto i systemet sedan tidigare har nu ett mail skickats till den av dig angivna e.post-
adressen. I detta mail finns en länk för att verifiera sitt konto.
Om ingen e-postadress angivits ( I de fall språngägaren inte har en e-post ) så skapas kontot upp och kommer att administreras av ASVH's kansli.