torsdag 7 oktober 2010

Röd markering för sto

I alla tabeller som listar anmälningar märks nu ston ut som konstaterats icke dräktiga och som sedan betäckts igen och nu väntar på ny dr.undersökning. Dessa märks med en röd liten boll.
Detta är för att stoets senaste dr.undersökning inte ska falla i glömska för stationen eller hingsthållaren att rapportera in.